Heal-traject: diabetische voet

Donderdag 13 juni 2019 van 14:00 tot 16:00

Roeselstraat 5-7, 3511 Hasselt

Leden: Gratis, niet-leden: € 15

In deze module gaan we dieper in op het diabetisch voetulcus. De incidentie van diabetes wereldwijd is hoog en neemt nog steeds toe. Cijfers wijzen uit dat 25% van de diabetici ooit een voetulcus zal ontwikkelen. Mensen met een diabetisch voetulcus verliezen aan levenskwaliteit, hebben meer kans op amputatie na het ontwikkelen van een voetwonde en hun sterftecijfer ligt tot 40% hoger. We bekijken in deze module de impact van diabetes op het lichaam. Het ontstaansmechanisme van een diabetisch voetulcus is vrij complex en wordt nader bekeken om zo risicofactoren tot het ontwikkelen van een diabetisch voetulcus vroegtijdig te kunnen herkennen en beoordelen. Preventie en preventieve maatregelen zijn hierbij heel belangrijk. Diabetische voetulcera worden geclassificeerd, wat niet onbelangrijk is naar behandeling toe, we bekijken de meest gebruikte classificaties. Hierbij gaan we dieper in op de beoordeling en behandeling van het diabetisch voetulcus. Na deze module heb je meer inzicht in het complexe gegeven van het diabetisch voetulcus. je bent in staat om een risicovoet te herkennen en beoordelen, waardoor je preventieve maatregelen kan treffen. Je kan het diabetisch voetulcus classificeren, behandelen en hebt kennis over mogelijke complicaties. Dit alles zal er toe bijdragen dat je sneller en adequater zal reageren, waardoor erger kan voorkomen worden.

Schrijf je in voor deze opleiding

Vul het formulier hieronder in en schrijf je in voor deze opleiding. Gelieve ten laatste 5 dagen op voorhand te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn. Om organisatorische redenen zijn we verplicht een kost van € 10 + btw aan te rekenen indien er niet tijdig geannuleerd wordt.. Iedere deelnemer ontvangt een bijscholingsattest.